Dofinansowanie

FABRYKA PIZZY SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NR POIR.06.02.00-12-0128/21-00 „WDROŻENIE CENTRALNEGO SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY NA RYNKU”. ŚRODKI UNIJNE POCHODZĄ Z DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU, „WSPARCIE MŚP W OBSZARZE CYFRYZACJI – BONY NA CYFRYZACJĘ”

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZYGOTOWANIE DO CYFROWEJ TRANSFORMACJI W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19.

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI UNII NA PANDEMIĘ COVID-19

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 127 500.00 PLN

WWW.MAPADOTACJI.GOV.PL