Dofinansowanie

Fabryka Pizzy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR.06.02.00-12-0128/21-00 „Wdrożenie centralnego systemu do zarządzania siecią w celu zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku”. Środki Unijne pochodzą z działania 6.2 Programu, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

Celem Projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Dofinansowanie Projektu z UE: 127 500.00 PLN